Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 बन्धु प्रसाद बास्ताेला 9854007777 बन्धु प्रसाद बास्ताेला 9854007777 प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9854007777
2 दीपक कुमार कर्ण    9854021077 दीपक कुमार कर्ण 9854021077 सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रसाशन शाखा 9854021077
3 किरन कुमार मिश्र किरन कुमार मिश्र प्रशासकीय अधिकृत नागरिकता शाखा 9854023077
4 यमन सुन्दर श्रेष्ठ 9854023077 यमन सुन्दर श्रेष्ठ 9854023077 प्रशासकीय अधिकृत नागरिकता शाखा 9854023077
5 अर्जुन कुमार मण्डल 9819607688 अर्जुन कुमार मण्डल 9819607688 प्रशासकीय अधिकृत नागरिकता शाखा 9819607688
6 सिंह लाल स्याङवा 9844102197 सिंह लाल स्याङवा 9844102197 प्रशासकीय अधिकृत नागरिकता शाखा 9844102197
7 राजाराम मण्डल राजाराम मण्डल नायब सुब्बा मुद्दा शाखा 9804818537
8 प्रभा बज्राचार्य मण्डल प्रभा बज्राचार्य मण्डल नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9844220658
9 सुट्टा पजियार सुट्टा पजियार नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9804859675
10 शिव कृष्ण काफ्ले शिव कृष्ण काफ्ले नायब सुब्बा 9844405681
11 सुनिल कुमार झा सुनिल कुमार झा नायब सुब्बा प्रसाशन शाखा 9844020387
12 अनिल कुमार यादव अनिल कुमार यादव नायब सुब्बा नागरिकता शाखा
13 गणपति झा गणपति झा नायब सुब्बा 9844053450
14 सुदिष्ट नारायण झा सुदिष्ट नारायण झा लेखापाल लेखा शाखा 9844027239
15 शत्रुधन मण्डल शत्रुधन मण्डल कम्प्यूटर अपरेटर कम्पुटर शाखा 9804800887
mandal.shatrudhan@gmail.com
16 सोनी कुमारी साह सोनी कुमारी साह कम्प्यूटर अपरेटर कम्पुटर शाखा
17 रंजित साह रंजित साह कम्प्यूटर अपरेटर कम्पुटर शाखा
ranjitsah314@gmail.com
18 धर्मदेव यादव धर्मदेव यादव खरिदार 9844038553
19 उपेन्द्र राय अमात उपेन्द्र राय अमात खरिदार नागरिकता शाखा
20 सन्तोष कुमार पासवान सन्तोष कुमार पासवान खरिदार नागरिकता शाखा 9842874205
21 नरेश कुमार मण्डल नरेश कुमार मण्डल खरिदार नागरिकता शाखा 9844039402
22 सुनिल कुमार साह सुनिल कुमार साह खरिदार नागरिकता शाखा 9807865305
23 तेज बहादुर श्रेष्ठ तेज बहादुर श्रेष्ठ हलुका सवारी चालक 9815850516
24 शिव चरण ठाकुर शिव चरण ठाकुर कार्यालय सहयोगी 9844039332
25 भक्त बहादुर भुजेल भक्त बहादुर भुजेल कार्यालय सहयोगी 9844187004
26 नवल किशाेर यादव नवल किशाेर यादव कार्यालय सहयोगी नागरिकता शाखा 9844039346
27 नोत बहादुर श्रेष्ठ नोत बहादुर श्रेष्ठ कार्यालय सहयोगी राहदानी शाखा 9844054517
28 जय कुमार यादव जय कुमार यादव कार्यालय सहयोगी राहदानी शाखा 9844098645
29 daodhanusha daodhanusha
daodhanusha@moha.gov.np
30 श्याम यादव श्याम यादव प्रसाशन शाखा
31 सतिश साह सतिश साह नागरिकता शाखा
janakpurcity991@gmail.com
32 राजेश कुमार महतो राजेश कुमार महतो नागरिकता शाखा
33 घनश्याम महतो घनश्याम महतो नागरिकता शाखा