Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 प्रेम प्रसाद भट्टराई 9854007777 प्रेम प्रसाद भट्टराई 9854007777 प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9854007777
2 दिपक काेइराला     9854021077 दिपक काेइराला 9854021077 सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रसाशन शाखा 9854021077
3 यमन सुन्दर श्रेष्ठ (सूचना अधिकारी) यमन सुन्दर श्रेष्ठ (सूचना अधिकारी) प्रशासकीय अधिकृत नागरिकता शाखा 9854023077
4 अर्जुन कुमार मण्डल अर्जुन कुमार मण्डल प्रशासकीय अधिकृत 9819607688
5 सिंह लाल स्याङवा सिंह लाल स्याङवा प्रशासकीय अधिकृत नागरिकता शाखा 9844102197
6 राजाराम मण्डल राजाराम मण्डल नायब सुब्बा मुद्दा शाखा 9804818537
7 सुट्टा पजियार सुट्टा पजियार नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9804859675
8 शिव कृष्ण काफ्ले शिव कृष्ण काफ्ले नायब सुब्बा 9844405681
9 सुनिल कुमार झा सुनिल कुमार झा नायब सुब्बा प्रसाशन शाखा 9844020387
10 अनिल कुमार यादव अनिल कुमार यादव नायब सुब्बा नागरिकता शाखा
11 गणपति झा गणपति झा नायब सुब्बा 9844053450
12 सुदिष्ट नारायण झा सुदिष्ट नारायण झा लेखापाल लेखा शाखा 9844027239
13 शत्रुधन मण्डल शत्रुधन मण्डल कम्प्यूटर अपरेटर कम्पुटर शाखा 9804800887
mandal.shatrudhan@gmail.com
14 सोनी कुमारी साह सोनी कुमारी साह कम्प्यूटर अपरेटर कम्पुटर शाखा
15 रंजित साह रंजित साह कम्प्यूटर अपरेटर कम्पुटर शाखा
ranjitsah314@gmail.com
16 धर्मदेव यादव धर्मदेव यादव खरिदार 9844038553
17 सन्तोष कुमार पासवान सन्तोष कुमार पासवान खरिदार नागरिकता शाखा 9842874205
18 नरेश कुमार मण्डल नरेश कुमार मण्डल खरिदार नागरिकता शाखा 9844039402
19 सुनिल कुमार साह सुनिल कुमार साह खरिदार नागरिकता शाखा 9807865305
20 तेज बहादुर श्रेष्ठ तेज बहादुर श्रेष्ठ हलुका सवारी चालक 9815850516
21 शिव चरण ठाकुर शिव चरण ठाकुर कार्यालय सहयोगी 9844039332
22 भक्त बहादुर भुजेल भक्त बहादुर भुजेल कार्यालय सहयोगी राहदानी शाखा 9844187004
23 नवल किशाेर यादव नवल किशाेर यादव कार्यालय सहयोगी नागरिकता शाखा 9844039346
24 नोत बहादुर श्रेष्ठ नोत बहादुर श्रेष्ठ कार्यालय सहयोगी राहदानी शाखा 9844054517
25 जय कुमार यादव जय कुमार यादव कार्यालय सहयोगी राहदानी शाखा 9844098645
26 daodhanusha daodhanusha
daodhanusha@moha.gov.np
27 श्याम यादव श्याम यादव प्रसाशन शाखा
28 सतिश साह सतिश साह नागरिकता शाखा
janakpurcity991@gmail.com
29 राजेश कुमार महतो राजेश कुमार महतो नागरिकता शाखा
30 घनश्याम महतो घनश्याम महतो नागरिकता शाखा