Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 बन्धु प्रसाद बास्ताेला 9854007777 बन्धु प्रसाद बास्ताेला 9854007777 प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9854007777
2 दीपक कुमार कर्ण    9854021077 दीपक कुमार कर्ण 9854021077 सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रसाशन शाखा 9854021077
3 किरन कुमार मिश्र किरन कुमार मिश्र प्रशासकीय अधिकृत नागरिकता शाखा 9854023077
4 यमन सुन्दर श्रेष्ठ यमन सुन्दर श्रेष्ठ प्रशासकीय अधिकृत नागरिकता शाखा 9854025193
5 सिंह लाल स्याङवा 9844102197 सिंह लाल स्याङवा 9844102197 प्रशासकीय अधिकृत नागरिकता शाखा 9844102197
6 राजाराम मण्डल राजाराम मण्डल नायब सुब्बा मुद्दा शाखा 9804818537
7 सुट्टा पजियार सुट्टा पजियार नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9804859675
8 शिव कृष्ण काफ्ले शिव कृष्ण काफ्ले नायब सुब्बा 9844405681
9 सुनिल कुमार झा सुनिल कुमार झा नायब सुब्बा प्रसाशन शाखा 9844020387
10 अनिल कुमार यादव अनिल कुमार यादव नायब सुब्बा नागरिकता शाखा
11 श्याम यादव श्याम यादव नायब सुब्बा प्रसाशन शाखा
12 सतिश साह सतिश साह नायब सुब्बा नागरिकता शाखा
janakpurcity991@gmail.com
13 अनिल कुमार राय अनिल कुमार राय नायब सुब्बा नागरिकता शाखा
14 उमेश कुमार चाैधरी उमेश कुमार चाैधरी नायब सुब्बा नागरिकता शाखा
15 सुदिष्ट नारायण झा सुदिष्ट नारायण झा लेखापाल लेखा शाखा 9844027239
16 शत्रुधन मण्डल शत्रुधन मण्डल कम्प्यूटर अपरेटर कम्पुटर शाखा 9804800887
mandal.shatrudhan@gmail.com
17 सोनी कुमारी साह सोनी कुमारी साह कम्प्यूटर अपरेटर कम्पुटर शाखा
18 रंजित साह रंजित साह कम्प्यूटर अपरेटर कम्पुटर शाखा
ranjitsah314@gmail.com
19 धर्मदेव यादव धर्मदेव यादव खरिदार 9844038553
20 सन्तोष कुमार पासवान सन्तोष कुमार पासवान खरिदार नागरिकता शाखा 9842874205
21 घनश्याम महताे घनश्याम महताे खरिदार नागरिकता शाखा 9849132455
22 सुनिल कुमार साह सुनिल कुमार साह खरिदार नागरिकता शाखा 9807865305
23 राजेश कुमार महतो राजेश कुमार महतो खरिदार नागरिकता शाखा
24 विरेन्द्र कुमार महताे विरेन्द्र कुमार महताे खरिदार नागरिकता शाखा 9844037507
25 तेज बहादुर श्रेष्ठ तेज बहादुर श्रेष्ठ हलुका सवारी चालक 9815850516
26 शिव चरण ठाकुर शिव चरण ठाकुर कार्यालय सहयोगी 9844039332
27 भक्त बहादुर भुजेल भक्त बहादुर भुजेल कार्यालय सहयोगी 9844187004
28 रामेश्वर मिश्र रामेश्वर मिश्र कार्यालय सहयोगी प्रसाशन शाखा
29 नवल किशाेर यादव नवल किशाेर यादव कार्यालय सहयोगी नागरिकता शाखा 9844039346
30 देव नारायण यादव देव नारायण यादव कार्यालय सहयोगी नागरिकता शाखा
31 नोत बहादुर श्रेष्ठ नोत बहादुर श्रेष्ठ कार्यालय सहयोगी राहदानी शाखा
32 जय कुमार यादव जय कुमार यादव कार्यालय सहयोगी राहदानी शाखा 9844098645
33 daodhanusha daodhanusha
daodhanusha@moha.gov.np
34 रुपेश तिवारी रुपेश तिवारी
35 देव नारायण यादव देव नारायण यादव
36 घनश्याम महतो घनश्याम महतो नागरिकता शाखा