Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 बन्धु प्रसाद बास्ताेला 9854007777 बन्धु प्रसाद बास्ताेला 9854007777 प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9854007777
2 यमन सुन्दर श्रेष्ठ (सूचना अधिकारी) 9854023077 यमन सुन्दर श्रेष्ठ (सूचना अधिकारी) 9854023077 प्रशासकीय अधिकृत नागरिकता शाखा 9854023077
3 अर्जुन कुमार मण्डल अर्जुन कुमार मण्डल प्रशासकीय अधिकृत नागरिकता शाखा 9819607688
4 सिंह लाल स्याङवा सिंह लाल स्याङवा प्रशासकीय अधिकृत नागरिकता शाखा 9844102197
5 राजाराम मण्डल राजाराम मण्डल नायब सुब्बा मुद्दा शाखा 9804818537
6 सुट्टा पजियार सुट्टा पजियार नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9804859675
7 शिव कृष्ण काफ्ले शिव कृष्ण काफ्ले नायब सुब्बा 9844405681
8 सुनिल कुमार झा सुनिल कुमार झा नायब सुब्बा प्रसाशन शाखा 9844020387
9 अनिल कुमार यादव अनिल कुमार यादव नायब सुब्बा नागरिकता शाखा
10 गणपति झा गणपति झा नायब सुब्बा 9844053450
11 सुदिष्ट नारायण झा सुदिष्ट नारायण झा लेखापाल लेखा शाखा 9844027239
12 शत्रुधन मण्डल शत्रुधन मण्डल कम्प्यूटर अपरेटर कम्पुटर शाखा 9804800887
mandal.shatrudhan@gmail.com
13 सोनी कुमारी साह सोनी कुमारी साह कम्प्यूटर अपरेटर कम्पुटर शाखा
14 रंजित साह रंजित साह कम्प्यूटर अपरेटर कम्पुटर शाखा
ranjitsah314@gmail.com
15 धर्मदेव यादव धर्मदेव यादव खरिदार 9844038553
16 सन्तोष कुमार पासवान सन्तोष कुमार पासवान खरिदार नागरिकता शाखा 9842874205
17 नरेश कुमार मण्डल नरेश कुमार मण्डल खरिदार नागरिकता शाखा 9844039402
18 सुनिल कुमार साह सुनिल कुमार साह खरिदार नागरिकता शाखा 9807865305
19 तेज बहादुर श्रेष्ठ तेज बहादुर श्रेष्ठ हलुका सवारी चालक 9815850516
20 शिव चरण ठाकुर शिव चरण ठाकुर कार्यालय सहयोगी 9844039332
21 भक्त बहादुर भुजेल भक्त बहादुर भुजेल कार्यालय सहयोगी राहदानी शाखा 9844187004
22 नवल किशाेर यादव नवल किशाेर यादव कार्यालय सहयोगी नागरिकता शाखा 9844039346
23 नोत बहादुर श्रेष्ठ नोत बहादुर श्रेष्ठ कार्यालय सहयोगी राहदानी शाखा 9844054517
24 जय कुमार यादव जय कुमार यादव कार्यालय सहयोगी राहदानी शाखा 9844098645
25 daodhanusha daodhanusha
daodhanusha@moha.gov.np
26 श्याम यादव श्याम यादव प्रसाशन शाखा
27 सतिश साह सतिश साह नागरिकता शाखा
janakpurcity991@gmail.com
28 राजेश कुमार महतो राजेश कुमार महतो नागरिकता शाखा
29 घनश्याम महतो घनश्याम महतो नागरिकता शाखा