Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

  • जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा

  • सहायकता कक्ष (गाेल घर)

  • जेष्ट नागरिक तथा अपा‌ग मैत्री केडीया कक्ष

  • प्र.जि.अ.ज्यूको स्वागत कार्यक्रम

बन्धु प्रसाद बास्ताेला 9854007777
बन्धु प्रसाद बास्ताेला 9854007777

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

यमन सुन्दर श्रेष्ठ 9854023077
यमन सुन्दर श्रेष्ठ 9854023077

प्रशासकीय अधिकृत

अर्जुन कुमार मण्डल 9819607688
अर्जुन कुमार मण्डल 9819607688

प्रशासकीय अधिकृत

सिंह लाल स्याङवा 9844102197
सिंह लाल स्याङवा 9844102197

प्रशासकीय अधिकृत