Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

२०७८ वैशाख १२ गते धनुषा जिल्ला स्थित अस्पतालहरुसँग COVID-19 को राेकथाम नियन्त्रण तथा उपचारको व्यवस्थापन सम्बन्धमा समन्वय बैठकको निर्णय