Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

सन्धि सम्झाैता


मिति सन्धि सम्झाैता विवरण फाईलहरु एक्सन
2077-04-06 सन्धी सम्झौताको विवरण
2077-04-06
2077-04-06 सन्धी सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्था
2077-04-06