Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

सीताराम विवाह पञ्चमी महामहोत्सव २०७७ का अवसरमा माछा-मासु र मदिरा निषेध गर्ने सूचना