Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

मिति २०७६ असोज १४ गतेका दिन ''अन्तराष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक दिवस'' को अवसरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका परिसर स्थित ''बहुउद्देश्य,जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्ग मैत्री केडीया कक्ष'' हस्तान्तरण कार्यक्रम

2076-06-14

2076-06-14


केडीया.jpeg तस्बिर :

मिति २०७६ असोज १४ गतेका दिन ''अन्तराष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक दिवस'' को अवसरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका परिसर स्थित ''बहुउद्देश्य,जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्ग मैत्री केडीया कक्ष'' हस्तान्तरण कार्यक्रम