Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

जिल्ला प्रशासन कार्यालय–धनुषामा आउँने सेवाग्राहीलाई नागरिकता सहित कम्बल वितरण गरी सेवा प्रदान गरिएको