Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

यमन सुन्दर श्रेष्ठ 9854023077


यमन सुन्दर श्रेष्ठ 9854023077


यमन सुन्दर श्रेष्ठ 9854023077
प्रशासकीय अधिकृत

शाखा नागरिकता शाखा
पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
सम्पर्क 9854023077
बहाल मिति २०७७ भाद्र १९