Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

अर्जुन कुमार मण्डल 9819607688


अर्जुन कुमार मण्डल 9819607688


अर्जुन कुमार मण्डल 9819607688
प्रशासकीय अधिकृत

शाखा नागरिकता शाखा
पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
सम्पर्क 9819607688
बहाल मिति २०७७ कार्तिक १२