Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

विद्यालय र अस्पतालको २०० मी. भीत्र मदिरा/सूर्ति कारोवार गर्न नपाइने