Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

प्रदेश नं. २ मा समायोजन भई रमाना लिई जानु भएका ना.सु. श्री नविन कुमार झाको सम्मान सहित विदाई कार्यक्रम