Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

शहीद नगर नगरपालिका धनुषाको तर्फबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सहयोग स्वरुप पुनः कम्प्यूटर, प्रिन्टर थान १ सेट प्रदान ।

6 महिना अगाडी

2076-05-03


SHAHID_NA._PA._PHOTO.jpg तस्बिर :

शहीद नगर नगरपालिका धनुषाको तर्फबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सहयोग स्वरुप पुनः कम्प्यूटर, प्रिन्टर थान १ सेट प्रदान ।