Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

२०७६ श्रावण महिनाको उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कृत

2 महिना अगाडी

2076-05-11


Jay_Kumar_Sunil_Sah.jpg तस्बिर :

सो अनुरुप महिना उत्कृष्ठ कर्मचारी देहाय अनुरुप रहनु भएको छ ।
निजामती तर्फ
१। खरिदार श्री सुनिल कुमार साह
२। कार्यालय सहयोगी श्री जय कुमार यादव