Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

सि.सि.टि.भी. जडान तथा सञ्चालन सम्बन्धी संशोधित कार्यविधि, २०७२