Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

राहत वितरण अभिलेखको नमूना

7 महिना अगाडी

2076-03-31


Bitarit_Rahat_Bibran_001.jpg तस्बिर :

सोही अनुरुप विवरण भरि सम्बन्धित स्थानीय तहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा उपलब्ध गराई दिनु हुन ।