Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

प्र.जि.अ.सँग स.प्र.जि.अ. र प्र.अ.हरु द्वारा कार्य सम्पादन सम्झौता आ.व. २०७६/७७

6 महिना अगाडी

2076-04-29


Sharad_Kumar_Pokhrel_Kary_Sampadan_Samjhauta_2076_77_001(2).jpg तस्बिर :

आ.व. २०७६/७७ को लागि ५ बुँदे कार्य सम्पादन सम्झौता यसैसाथ संलग्न छ ।