Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

महिनाको उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कृत २०७६/०३/०१

8 महिना अगाडी

2076-03-02


Purskar(1).jpg तस्बिर :

सो अनुरुप महिना उत्कृष्ठ कर्मचारी देहाय अनुरुप रहनु भएको छ ।
निजामती तर्फ
१. कार्यालय सहयोगी श्री भक्त बहादुर भुजेल क.सं.नं. ९९२९८
२. कार्यालय सहयोगी श्री राज कुमार महतो क.सं.नं. १४०३१५

सुरक्षाकर्मी तर्फ
१. स.प्र.स.ह. श्री गोपाल ३र्ति
२. प्र.ज.श्री अगवर दत्त भट्ट