Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

मासिक प्रगति

8 महिना अगाडी

2076-03-06


2076_Jesth_Mahinako_Pragati_001.jpg तस्बिर :

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाको २०७६ जेष्ठ महिनाको प्रगति एवं गृह मन्त्रालय समक्ष सुझाव भएका विषय यसैसाथ संलग्न छ ।