Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

तत्काल उत्कृष्ट काम गर्ने कार्यालय प्रमुख ठाउँको ठाउँ सम्मानीत २०७५/१०/०६

4 महिना अगाडी

2075-10-07


kulanand_jha....jpg तस्बिर :

जनकनन्दनी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुलानन्द झा २०७५ माघ महिनाको का.प्र./सु.ई.प्र.को संयुक्त बैठकमा प्र.जि.अ.द्वारा कदर पत्र सहित सम्मानीत हुनु भएको छ ।