Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कार्यालय तथा सुशासन इकाई प्रमुखको नियमित मासिक बैठक

8 महिना अगाडी

2076-03-05


Karyaly_Pramuk_ko_Baithk_Nirnay_001.jpg तस्बिर :

उक्त बैठकबाट भएका कार्यमूलक निर्णय यसैसाथ संलग्न छ ।