Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कोरोना भाइसर (2019-nCoV)acute respiratory disease सम्बन्धी स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रतिकार्य

9 दिन अगाडी

2076-10-29


1(1).jpeg तस्बिर :

कोरोना भाइसर (2019-nCoV)acute respiratory disease सम्बन्धी स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रतिकार्य