Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

जन्मको आधारका सन्तानको नागरिकता

9 महिना अगाडी

2076-01-26


Paripatra_001.jpg तस्बिर :

जन्मको आधारका सन्तानको वंशज नेपाली नागरिकता संबन्धी श्री सर्वोच्च अदालतको ०७५–FN–०४९३ (०७५–WO–०९९१) हेर्नुहोस