Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

याेगदानमूलक निवृतभरण याेजनामा सहभागी हुने सम्बन्धमा, कर्मचारी संचय काेषाकाे जरूरी सूचना