Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति धनुषाको मिति २०७६-०७-२१ गतेको बैठकबाट विभिन्न निर्णय भएको ।

3 महिना अगाडी

2076-07-21


जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति धनुषाको मिति २०७६-०७-२१ गतेको बैठकबाट विभिन्न निर्णय भएको ।

Attached Files