Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति धनुषाबाट मृत भएका आश्रीतलाई घरदैलोमा राहत रकम

4 महिना अगाडी

2076-04-24


Ganeshman_photo1.jpg तस्बिर :

२०७६/०३/२७ र २८ गते भएको अविरल वर्षा/बाढीबाट देहायको मृत भएका आश्रीतहरुलाई राहत रकम वितरण गरिएको ।

  • २०७६/०४/२४ गते जिल्ला धनुषा गणेशमान चारनाथ न.पा. वडा नं. २ का मृतकहरु अं. वर्ष १२ को आकाश मगर र वर्ष ११ को आदित्य मगरको आमाहरुलाई रु.१०००००/ १००००० (अक्षरेपी एक लाख मात्र) राहत रकम वितरण गरिएको ।