Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति धनुषाबाट मृत भएका आश्रीतलाई घरदैलोमा राहत वितरण

4 महिना अगाडी

2076-04-16


२०७६/०३/२७ र २८ गते भएको अविरल वर्षा/बाढीबाट देहायको मृत भएका आश्रीतहरुलाई राहत वितरण गरिएको ।

  • २०७६/०४/१६ गते जिल्ला धनुषा धनुषाधाम न.पा. ४ का वर्ष ७५ को मृतक विपतिया चमार को पत्नी धनमन्ती महरालाई रु.१०००००
    (अक्षरेपी एक लाख मात्र) राहत वितरण गरिएको ।
  • २०७६/०४/१६ गते जिल्ला धनुषा, मुखियापटी मुसहरनिया गा.पा. १  वर्ष ६५ को मृतक सियाराम यादवको पत्नी राम दुलारी देवीलाई       
    रु. १०००००(अक्षरेपी एक लाख मात्र) राहत वितरण गरिएको । 
  • २०७६/०४/१६ गते जिल्ला सिरहा कर्जन्हा १ घर भई जि.धनुषा गणेशमान चारनाथ न.पा. ५ उत्तर बाहिनी कुटीबाट बगाई मृत भएका वषं ७० को भोला साह को छोरा शिव चरण साहलाई रु. १०००००(अक्षरेपी एक लाख मात्र) राहत वितरण गरिएको  ।