Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक २०७६/०५/०३

6 महिना अगाडी

2076-05-03


CHHATI_UDDAR_RAHAT_tha_YOJANA.jpeg तस्बिर :

२०७६ असार २७, २८को अविरल वर्षाको स्थिति तथा
मिति २०७६/०५/०३ गते जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट भएको निर्णय यसैसाथ संलग्न छ ।