Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा आउँने वृद्ध सेवाग्राहीलाई नागरिकता सहित कम्बल वितरण गरी सेवा प्रवाह गरिएको

12 दिन अगाडी

2076-10-26


IMG_20200209_141802_(1).jpg तस्बिर :

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा आउँने वृद्ध सेवाग्राहीलाई नागरिकता सहित कम्बल वितरण गरी सेवा प्रवाह गरिएको