Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

जिल्ला प्रशासन कार्यालय–धनुषामा आउँने सेवाग्राहीलाई नागरिकता सहित कम्बल वितरण गरी सेवा प्रदान गरिएको

17 दिन अगाडी

2076-10-21


IMG_20200204_153109.jpg तस्बिर :

जिल्ला प्रशासन कार्यालय–धनुषामा आउँने सेवाग्राहीलाई नागरिकता सहित कम्बल वितरण गरी सेवा प्रदान गरिएको