Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

चालु आ.व. २०७५/०७६ को जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको पूजिगत खर्चको विवरण

4 महिना अगाडी

2076-03-26


  • कार्यालयको भवन तथा पर्खाल मर्मत सुधार
  • स्तनपान कक्ष निर्माण
  • कार्यालयका मुल ढोका अगाडि नागरिक सेवाका लागि सेड निर्माण
  • टोकन प्रणाली लागु भएको
  • VPN ROUTER जडान भएको
  • कार्यालय प्रयोजनको लागि फर्निचन खरिद भएको
  • कम्प्यूटर तालिम-नागरिकताका पुराना रेडर्क सुधार तथा प्रवृष्टि