Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

2075-08-04

2075-08-04


छठपर्वमा फलफुल पसलहरु र हालै खाद्यन्नमा तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुका पसलहरुको जनकपुर उ.म.न.पा. क्षेत्रमा अनुगमन गरिएको छ ।

यसमा सरोकारवाला प्रतिनिधी समेतको सहभागिता रहेको ।

अव प्रदेश नं. २ स्तरिय खाद्यय प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयको अगुवाईमा  बजार अनुगमनलाई अझै प्रभाकारी तुल्याईनेछ ।