Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

२०७६ भाद्र महिनाको उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कृत

2 महिना अगाडी

2076-06-12


photo(1).jpg तस्बिर :

सो अनुरुप महिना उत्कृष्ठ कर्मचारी देहाय अनुरुप रहनु भएको छ ।

१. कम्प्यूटर अपरेटर श्रीमती रंजु झा
२. कम्प्यूटर अपरेटर सुश्री अर्चनाराज धामी
३. कार्यालय सहयोगी श्री जीतन यादव