Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

हातहतियार खरखजाना सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना