Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

०७६ अषाढ महिनाको उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कृत

4 महिना अगाडी

2076-04-09


IMG_20190724_111534.jpg तस्बिर :

०७६ अषाढ महिनाको उत्कृष्ट कर्मचारी देहाय अनुरुप रहनु भएको छ ।
निजामती तर्फ
१. नायव सुब्बा श्री सुटा पजियार सुडी क.सं.नं. १२३१२७
२. खरिदार श्री नरेश कुमार मण्डल क.सं.नं. १९६८४५
सुरक्षाकर्मी
१. प्र.ज. चन्द्र सिंह भण्डारी
२. स.प्र.स.ह. श्री  सुमन नेपाली