Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

२०७५/१०/२२ गतेका दिन यस कार्यालयका ह.स.चा.श्री सुनिल मिश्रको अनिवार्य अवकाश विदाई कार्यक्रम

2075-10-22

2075-10-22


photo1(1).jpg तस्बिर :

२०७५/१०/२२ गतेका दिन यस कार्यालयका ह.स.चा.श्री सुनिल मिश्रको अनिवार्य अवकाश विदाई कार्यक्रम