Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

अन्तर्राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण दिवस २०१९ मनाइएको