Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

२०७६ आषाढ २७ र २८ को वर्षा/डूवान कटानको धनुषा जिल्लाको विवरण

4 महिना अगाडी

2076-04-09


chhati_uddar_tha_rahatko_bibran_001.jpg तस्बिर :

२०७६ आषाढ २७ र २८ को वर्षा/डूवान कटानको धनुषा जिल्लाको विवरण