Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

विपन्न व्यक्तिलाई न्यानो कपडासहित नागरिकता वितरण