Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति धनुषाको आ.व. ०७५/०७६ को वार्षिक प्रगति विवरण