Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

ऐनहरु


मिति ऐनहरु विवरण फाईलहरु एक्सन
2075-03-18 टेस्ट एक्ट २
10 महिना अगाडी
2075-03-18 टेस्ट एक्ट १
10 महिना अगाडी