Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

शरद कुमार पोखरेल

  • शरद कुमार पोखरेल

शरद कुमार पोखरेल


शरद कुमार पोखरेल
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
बहाल मिति २०७५ चैत्र २८