Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

रंजित साह


रंजित साह


रंजित साह
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा कम्पुटर शाखा
पद कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल ranjitsah314@gmail.com
ठेगाना भ्रमरपुरा - १लोहारपट्टी 7, महोत्तरी
बहाल मिति २०७६ आश्विन १०