Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

काेशहरि निराैला

  • काेशहरि निराैला

काेशहरि निराैला


काेशहरि निराैला
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
सम्पर्क 9854007777
बहाल मिति २०७६ चैत्र ५