Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

गणेशचन्द्र मिश्र


गणेशचन्द्र मिश्र


गणेशचन्द्र मिश्र
प्रशासकीय अधिकृत

सूचना अधिकारी
शाखा प्रसाशन शाखा
पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
बहाल मिति २०७६ बैशाख २६