Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

गणेशचन्द्र मिश्र


गणेशचन्द्र मिश्र


गणेशचन्द्र मिश्र
प्रशासकीय अधिकृत

सूचना अधिकारी
शाखा प्रसाशन शाखा
पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
बहाल मिति २०७६ बैशाख २६