Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

  • जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा

  • सहायकता कक्ष (गाेल घर)

  • जेष्ट नागरिक तथा अपा‌ग मैत्री केडीया कक्ष

  • प्र.जि.अ.ज्यूको स्वागत कार्यक्रम

काेशहरि निराैला
काेशहरि निराैला

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

शरद कुमार पोखरेल
शरद कुमार पोखरेल

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

गणेशचन्द्र मिश्र
गणेशचन्द्र मिश्र

प्रशासकीय अधिकृत (सूचना अधिकारी)

रंजित साह
रंजित साह

कम्प्यूटर अपरेटर