Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs
  • जिल्ला प्रशासन कार्यालय
    धनुषा

  • जानकी मन्दिर
    राम जानकी मन्दिर

  • जिल्ला प्रशासन कार्यालय
    धनुषा

प्रदीपराज कणेल
प्रदीपराज कणेल

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

शरद कुमार पोखरेल
शरद कुमार पोखरेल

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

गणेशचन्द्र मिश्र
गणेशचन्द्र मिश्र

प्रशासकीय अधिकृत (सूचना अधिकारी)

रंजित साह
रंजित साह

कम्प्यूटर अपरेटर