Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा

जनकपुर

  • जिल्ला प्रशासन कार्यालय
    धनुषा

  • जानकी मन्दिर
    राम जानकी मन्दिर

  • जिल्ला प्रशासन कार्यालय
    धनुषा

सबै सूचना
सबै समाचार
प्रदीपराज कणेल
प्रदीपराज कणेल

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

शरद कुमार पोखरेल
शरद कुमार पोखरेल

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

दिनेश साह
दिनेश साह

प्रशासकीय अधिकृत (सूचना अधिकारी)


सबै सूचना
सबै समाचार